Premsa

Per si voleu recuperar articles, àudios, vídeos o entrevistes, tractaré d’agrupar els més rellevants ací. Està actualitzat a data d’1 de gener de 2018. I si teniu qualsevol proposta, estaré encantat de llegir-la si me l’envieu pel formulari de contacte.

ENTREVISTES I CRÒNIQUES

ARTICLES

RESSENYES I LLISTES